Vremenska postaja
Vipava - Pod gradom
Zemljepisna širina:
N 45° 50' 00"
Zemljepisna dolžina:
E 13° 57' 00"
Nadmorska višina:
105 m
Pregled nekaterih vremenskih dogodkov
LEDEN DAN
Naše območje je v sredini februarja zajel hladen zrak. Tako je bil 12.2.2021 po nekaj letih ponovno zabeležen leden dan. To je dan, ko se temperatura preko celega dne ne povzpne nad ledišče. Sledilo je še nekaj hladnih dni. Najhladneje je bilo 15. februarja -5,7 °C.

Slika: temperature ob 8.h, dne 15.2.2021 (Wundermap).
TOPEL ZAKLJUČEK FEBRUARJA
Konec februarja je prinesel nekaj toplih dni. Najtopleje je bilo 24. februarja ko je bilo na Primorskem preseženih kar nekaj temperaturnih rekordov za mesec februar. Najvišja temperatura na vremenski postaji je bila zabeležena 24.2 in sicer 25,3 °C.
1 / 2
2 / 2

Temperatura v Vipavi ob 15.h dne 24.2.2021 - (Wundermap).
ARSO podatki (twitter).
PREGLED LETA 2020

V letu 2020 večjih vremenskih odstopanj glede na prejšnja leta ni bilo.

TEMPERATURA: Povprečna letna temperatura je znašala 14,3 °C in je podobna kot v preteklih letih. Najbolj topel je bil mesec avgust, najhladnejši pa januar ko je bila izmerjena tudi najnižja temperatura -5 °C. V letu 2020 sta bila dva vročinska valova: med 28.7 in 2.8 ter med 8.8 in 10.8. V prvem je bila dosežena najvišja temperatura lanskega leta 38.7 °C, zaradi visoke vlažnosti pa je takrat občutena temperatura presegla 42 °C.

PADAVINE: Letna vsota 1434,4 litrov dežja na kvadratni meter je približno 100 litrov pod dolgoletnim povprečjem. Padavinsko najbolj izstopa prva tretjina leta z zelo malo padavinami. V tem obdobju je padlo skoraj 200 mm padavin manj v primerjavi z dolgoletnim povprečjem. Od tega je bil najbolj sušen mesec april z le 10,4 mm padavin.

VETER: Januar in februar sta večinoma minila brez močnejše burje. Bila sta celo najmanj vetrovna meseca, čeprav je ponavadi ravno takrat burja najmočnejša. Obdobje z močnejšo burjo je bilo šele ob koncu marca. Najmočnejši sunek je bil izmerjen 3. avgusta ob prihodu nevihte iz južne strani. Takrat je bil izmerjen sunek nevihtnega piša 90,1 km/h.
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Statistični pregled leta 2020.
Klimogram za leto 2020
Povprečne temperature v zadnjih letih.
Pregled letne vsote padavin v zadnjih 10. letih.
Število deževnih dni.
VREMENSKO ZANIMIV ZAČETEK DECEMBRA
Začetek decembra je postregel s pestrim vremenom. Od snega, obilnega deževja in prave poletne nevihte. Najhladnejši dan je bil 2.12 s povprečno temperaturo 1,6 °C, čez tri dni, 5.12 pa je ta znašala že 14,3 °C.
V začetku decembra je skupaj padlo 98 mm padavin.
1 / 2
2 / 2

Pogled iz Plaza na zasneženo Vipavo.      Foto: Jernej Mikuž
Prihod nevihte na Vipavsko dolino
POSODOBITEV VREMENSKE POSTAJE
V začetku oktobra je bil v sklopu vremenske postaje dodan še senzor za meritev sončnega obsevanja (podano v vatih na kvadratni meter - W/m2). Iz teh meritev se tako lahko računa še evapotranspiracija (izhlapevanje) in vodna bilanca. Poleg tega senzor beleži tudi trajanje sončnega obsevanja - v urah.
NADPOVPREČNO MOKER OKTOBER
V mesecu oktobru je bila zabeležena nadpovprečna količina padavin. Padlo je 225 litrov padavin na kvadratni meter. Dolgoletno povprečje znaša 155 litrov.
Glede na zadnjih 5 let je bila v letošnjem oktobru povprečna temperatura za dobro stopinjo nižja.
VROČINSKI VALOVI
Najbolj vroč dan poletja je bil 1. avgust. Najvišja temperatura je znašala 38,7 °C. Sledila je še topla noč. Tretjega avgusta ob 4:45 h je bilo kar 27,6 °C. V zadnjih dneh julija in v začetku avgusta je visoka vlažnost dvigovala občuteno temperaturo. Ta je znašala tudi do 43 °C.
Pri nas o vročinskem valovu govorimo takrat, kadar je povprečna dnevna temperatura tri dni zaporedoma enaka ali višja od 26 °C.
TABELA: Nekaj podatkov o vročinskih valovih v zadnjih letih.
PRVI DAN V LETU Z 30 °C
V ponedeljek (22.6) je temperatura prvič v letu presegla 30 °C, kar je nekaj tednov kasneje kot prešnja leta. Dodajamo še podatke, kdaj se je to zgodilo v prejšnjih letih:
2019 --> 2. junij
2018 --> 26. maj
2017 --> 27. maj
2016 --> 27. maj
2015 --> 18. maj
DEŽEVEN JUNIJ:
Junij se je začel precej deževno. Tako je do današnjega dne padlo že 200 litrov dežja na kvadratni meter. Kljub temu, da nismo še niti na polovici meseca, je količina padavin že pred nekaj dnevi presegla dolgoletno junijsko povprečje, ki znaša 144 litrov. V mesecih maj, april in skoraj celotnem marcu skupaj ni bilo toliko dežja kot v prvih dvanajstih dneh junija.
SUH APRIL:
V aprilu je padlo samo 10,4 mm padavin. Od leta 1948 je bil tako suh le april 2007. Letošnje leto tako ostaja v padavinskem primankljaju, saj je skupna količina padavin do konca aprila predstavljala le dobrih 50% dolgoletnega povprečja.
PREGLED PRVEGA ČETRTLETJA 2020:
Ob koncu prvih treh mesecev letošnjega leta je najbolj opazen padavinski primanjkljaj. Dosedanjih 226,5 mm padavin je le dobrih 70% dolgoletnega povprečja (325 mm) v prvem četrtletju. Kljub temu je število padavinskih dni 31, malo več od povprečja, kar kaže na manj izdatne padavine.
Temperaturno povprečje prvih treh mesecev je za dobro stopinjo višje glede na predhodna leta. Najbolj sta k temu prispevala temperaturno nadpovprečna januar in februar, medtem ko je bil marec v povprečju - gledano zadnjih 6 let.

Najbolj vetroven je bil marec, natančneje zadnjih deset dni v mesecu. V tem obdobju je bilo bolj vetrovno kot januarja in februarja skupaj.
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Statisticni podatki za prvo četrtletje 2020.
Povprečna temperatura v prvem četrletju za obdobje zadjih nekaj let.
Skupna količina padavin v prvem četrtletju za obdobje zadnjih desetih let.
Število padavinskih dni v prvem četrtletju za obdobje zadnjih let.
Število dni s temperaturo pod lediščem (hladen dan) v zadnjih letih.
Pot vetra (km) za posamezen mesec.
PREGLED LETA 2019:
Letošnje leto, s povprečno temperaturo 14,4 °C, temperaturno ni izstopalo od prešnjih let. Najbolj topel je bil mesec junij in je bil glede na povprečja zadnjih nekaj let skoraj 2 °C toplejši. Podpovprečen pa je bil mesec maj, za dobre 3°C.
Letna količina padavin 1525,0 mm je blizu dolgoletnemu povprečju. S 365,2 mm padavin in 26 deževnimi dnevi je padavinsko najbolj izstopal november, sledil je december s 206,0 mm. Skupaj je tako v novembru in decembru padla več kot tretjina letne količine padavin. V letu 2019 je bilo 131 deževnih dni, kar je enako dolgoletnemu povprečju.
V primerjavi z letom 2018 je bilo leto 2019 manj vetrovno.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Statisticni podatki za leto 2019.
Klimogram za leto 2019.
Primerjava povprečnih letnih temperatur v zadjih letih (za leto 2017 so podatki pomankljivi).
Števio deževnih dni v zadnjih letih (za leto 2017 so podatki pomankljivi).
Deževen NOVEMBER 2019:
Letošnji november je najbolj izstopal po količini padavin in številu padavinskih dni. Skupna količina padavin je znašala 365,2 l/m². Dolgoletna povprečna novembrska količina padavin (obdobje 1981-2010) je 184 l/m², vendar v zadnji desetih letin narašča. Letošnji november je drugi najbolj deževen od leta 1948. Več padavin je bilo le novembra leta 2000 in sicer 426,6 l/m² (23 padavinskih dni).
Število padavinskih dni je bilo 26, kar je največ od leta 1948. Povprečje za november znaša 13 padavinskih dni.

Že drugo leto zapored novembra ni bilo negativnih temperatur, pred tem je v letih 2015, 2016 in 2017 temperatura novebra že padla pod ledišče.
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Statisticni podatki za november 2019.
Povprečna novemberska temperatura v zadnjem obdobju.
Skupna kolicina padavin v novembru v zadnjih devetih letih.
Stevilo padavinskih dni v novembru v zadnjih devetih letih. (Za leto 2017 podatki niso ustrezni.)
Najbolj dezevni novembri od leta 1948.
Vremenski podatki za POLETJE 2019:
Povprečna temperatura je znašala 24,7 °C, najtoplejši je bil mesec junij. To poletje precej odstopa glede števila dni z maksimalno temperaturo nad 30 °C (vroč dan), teh je bilo 75. Skupna količina padavin je bila 234,2 l/m², kar je dobrih 62 % dolgoletnega povprečja. Najbolj suh je bil junij z 52,4 l/m² (30 % dolgoletnega povprečja).

Arhiv: najbolj mokro je bilo poletje 1963 (710 l/m²), najbolj suho pa 2013 (180 l/m²), ki mu takoj sledi poletje 2003.
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Statisticni podatki za poletje 2019
Povprečna poletna temperatura zadnjih nekaj let
Skupna kolicina padavin zadnjih nekaj poletji
Stevilo vrocih dni
Stevilo padavinskih dni
Deževen MAJ 2019:
Letošnji maj je bil statistično precej zanimiv glede na pretekla leta. Povprečna mesečna temperatura je bila nekaj stopinj nižja, najvišja temperatura pa ni presegla 30 °C, kar je bilo redno v zadnjih letih.
Izstopa tudi število deževnih dni - 20. Od leta 1948 so bili le štirje maji bolj deževni (npr. 1954 - 25 dni, 1978 - 24 dni,... ). Skupna količina padavin (199,2 mm) je precej nad dolgoletnim povprečjem, ki znaša 121,0 mm. Ob tem pa je potrebno pogledati na prvo tretjino leta, ki je bila daleč pod povprečjem.
1 / 3
2 / 3
3 / 3

Povprecna majska temperatura v zadjih letih
Skupna kolicina padavin za maj v zadjih letih
Povprecna dnevna temperatura
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT.