Logo Vremenska postaja
Vipava Pod gradom
Najvišje in najnižje vrednosti od 20.1.2018 do danes.
Temperatura in vlažnost
Najvišja temperatura 40.3 °C at 15:42 on 22 July 2022
Najnižja temperatura -8.9 °C at 03:23 on 28 February 2018
Najvišja temperatura rosišča 25.4 °C at 16:03 on 27 June 2019
Najnižja temperatura rosišča -17.8 °C at 01:48 on 26 February 2018
Najvišja občutena temperatura 44.0 °C at 16:11 on 27 June 2019
Najnižja občutena temperatura -15.6 °C at 03:52 on 26 February 2018
Najvišji toplotni index 47.9 °C at 16:03 on 27 June 2019
Najvišji dnevni minimum 24.6 °C at 07:12 on 25 July 2022
Najnižji dnevni maksimum -5.1 °C at 00:00 on 26 February 2018
Najvišja vlažnost 99 % at 07:58 on 03 November 2018
Najnižja vlažnost 12 % at 14:52 on 30 June 2019
Najvišji dnevni razpon temp. 23.6 °C on 29 April 2024
Najnižji dnevni razpon temp. 0.6 °C on 02 January 2023
Padavine
Najbolj deževen mesec 415.6 mm September 2022
Največ padavin v enem dnevu 91.8 mm on 04 August 2023
Največ padavin v 1h 53.6 mm at 14:19 on 05 June 2018
Najvišja jakost padavin 768.0 mm/hr at 23:04 on 23 June 2022
Najdaljše obdobje suhih dni 32 dni to 29 March 2022
Najdaljše obdobje deževnih dni 21 dni to 22 November 2019
Veter
Najmočnejši sunek vetra 96.6 km/h at 14:18 on 23 February 2024
Najvišja povprečna hitrost vetra (10min) 43.5 km/h at 20:27 on 02 November 2023
Najdaljša pot vetra (pot vetra) 595.1 km on 26 March 2020
Zračni tlak
Najnižji zračni tlak 983.81 hPa at 10:24 on 22 December 2019
Najvišji zračni tlak 1045.28 hPa at 23:54 on 20 January 2020
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT.