Logo Vremenska postaja
Vipava Pod gradom
Statistični podatki za trenutni mesec
Temperatura in vlažnost
Najvišja temperatura 34.0 °C 20 June ob 3:38 PM
Najnižja temperatura 8.7 °C 14 June ob 5:03 AM
Najvišja temperatura rosišča 25.4 °C 21 June ob 2:33 PM
Najnižja temperatura rošisca 7.1 °C 14 June ob 5:03 AM
Najvišja občutena temperatura 39.4 °C 20 June ob 3:37 PM
Najnižja občutena temperatura 8.0 °C 14 June ob 5:03 AM
Najvišji toplotni index 41.0 °C 20 June ob 4:06 PM
Najvišji dnevni minimum 19.9 °C 09 June
Najnižji dnevni maksimum 18.9 °C 13 June
Najvišja vlažnost 93 % 01 June ob 5:33 AM
Najnižja vlažnost 42 % 16 June on 6:50 PM
Največji dnevni razpon temp. 16.8 °C 18 June
Najnižji dnevni razpon temp. 4.6 °C 12 June
Padavine
Skupaj padavin v tem mesecu 146.8 mm
Največ padavin v enem dnevu 63.4 mm 10 June
Največ padavin v 1h 47.8 mm 10 June ob 10:39 PM
Največja jakost padavin 160.0 mm/hr 10 June ob 10:00 PM
Najdaljše obdobje suhih dni 6 dni do 09 June
Najdaljše obdobje deževnih dni 5 dni do 03 June
Veter
Največji sunek 46.7 km/h 13 June ob 4:53 AM
Najvišja povprečna hitrost vetra 17.4 km/h 12 June ob 7:50 AM
Najbolj vetroven dan (pot vetra) 202.6 km 13 June
Zračni tlak
Najnižji zračni tlak 1003.25 hPa 10 June ob 6:35 AM
Najvišji zračni tlak 1020.73 hPa 20 June ob 12:48 AM
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT.