Vremenska postaja
Vipava - Pod gradom
Zemljepisna širina:
N 45° 50' 00"
Zemljepisna dolžina:
E 13° 57' 00"
Nadmorska višina:
105 m
Najnižje in najvišje izmerjene vrednosti v tem mesecu
Temperatura in vlažnost
Najvišja temperatura 13.4 °C 01 March ob 10:10 AM
Najnižja temperatura 2.8 °C 01 March ob 8:07 AM
Najvišja temperatura rosišča -0.7 °C 01 March ob 2:28 AM
Najnižja temperatura rošisca -5.1 °C 01 March ob 9:47 AM
Najvišja občutena temperatura 10.1 °C 01 March ob 9:41 AM
Najnižja občutena temperatura 0.6 °C 01 March ob 8:12 AM
Najvišji toplotni index 13.4 °C 01 March on 10:10 AM
Najvišji dnevni minimum -- °C ---
Najnižji dnevni maksimum -- °C ---
Najvišja vlažnost 72 % 01 March ob 8:05 AM
Najnižja vlažnost 28 % 01 March on 9:47 AM
Največji dnevni razpon temperature -- °C 01 March
Najnižji dnevni razpon temperature -- °C 01 March
Padavine
Skupaj padavin v tem mesecu 0.0 mm
Največ padavin v enem dnevu 0.0 mm 01 March
Največ padavin v 1h 0.0 mm 01 March ob 12:00 AM
Največja jakost padavin 0.0 mm/hr 01 March ob 12:00 AM
Najdaljše obdobje suhih dni 0 dni do 01 March
Najdaljše obdobje deževnih dni 0 dni do 01 March
Veter
Največji sunek 41.8 km/h 01 March ob 9:59 AM
Najvišja povprečna hitrost vetra 14.5 km/h 01 March ob 10:00 AM
Najdaljša pot vetra / najbolj vetroven dan 15.7 km 01 March
Zračni tlak
Najnižji zračni tlak 1030.78 hPa 01 March ob 6:14 AM
Najvišji zračni tlak 1031.87 hPa 01 March ob 12:19 AM
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT.
Page updated 3/1/2021 10:12:00 AM powered by Cumulus v1.9.4 (1101)