Vremenska postaja
Vipava - Pod gradom
Zemljepisna širina:
N 45° 50' 00"
Zemljepisna dolžina:
E 13° 57' 00"
Nadmorska višina:
105 m
Najnižje in najvišje izmerjene vrednosti v tem mesecu
Temperatura in vlažnost
Najvišja temperatura 31.2 °C 15 September ob 2:02 PM
Najnižja temperatura 6.2 °C 30 September ob 6:44 AM
Najvišja temperatura rosišča 20.9 °C 05 September ob 5:56 PM
Najnižja temperatura rošisca 5.0 °C 26 September ob 7:57 AM
Najvišja občutena temperatura 33.6 °C 05 September ob 3:46 PM
Najnižja občutena temperatura -4.0 °C 11 September ob 1:22 PM
Najnižji občutek mraza zaradi vetra 0.0 °C 11 September ob 1:22 PM
Najvišji toplotni index 32.4 °C 05 September on 4:05 PM
Najvišji dnevni minimum 21.6 °C 11 September
Najnižji dnevni maksimum 14.1 °C 28 September
Najvišja vlažnost 95 % 30 September ob 9:23 AM
Najnižja vlažnost 36 % 03 September on 4:07 PM
Največji dnevni razpon temperature 17.2 °C 05 September
Najnižji dnevni razpon temperature 2.8 °C 28 September
Padavine
Skupaj padavin v tem mesecu 157.2 mm
Največ padavin v enem dnevu 74.8 mm 25 September
Največ padavin v 1h 21.8 mm 25 September ob 3:52 AM
Največja jakost padavin 185.8 mm/hr 25 September ob 3:07 AM
Najdaljše obdobje suhih dni 18 dni do 20 September
Najdaljše obdobje mokrih dni 9 dni do 29 September
Veter
Največji sunek 57.9 km/h 08 September ob 8:09 AM
Najvišja povprečna hitrost vetra 24.1 km/h 19 September ob 5:34 AM
Najdaljša pot vetra / najbolj vetroven dan 336.3 km 18 September
Zračni tlak
Najnižji zračni tlak 991.97 hPa 26 September ob 1:19 AM
Najvišji zračni tlak 1028.62 hPa 14 September ob 11:31 AM
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT.
Page updated 9/30/2020 7:34:00 PM powered by Cumulus v1.9.4 (1101)