Vremenska postaja
Vipava - Pod gradom
Zemljepisna širina:
N 45° 50' 00"
Zemljepisna dolžina:
E 13° 57' 00"
Nadmorska višina:
105 m
Najnižje in najvišje izmerjene vrednosti v tem mesecu
Temperatura in vlažnost
Najvišja temperatura 26.6 °C 11 May ob 4:00 PM
Najnižja temperatura 5.4 °C 04 May ob 6:13 AM
Najvišja temperatura rosišča 16.1 °C 01 May ob 3:44 PM
Najnižja temperatura rošisca 3.0 °C 08 May ob 2:51 PM
Najvišja občutena temperatura 27.5 °C 11 May ob 3:59 PM
Najnižja občutena temperatura 3.5 °C 06 May ob 11:28 AM
Najvišji toplotni index 26.6 °C 11 May on 4:00 PM
Najvišji dnevni minimum 12.9 °C 12 May
Najnižji dnevni maksimum 15.2 °C 06 May
Najvišja vlažnost 95 % 13 May ob 6:40 AM
Najnižja vlažnost 32 % 08 May on 2:51 PM
Največji dnevni razpon temperature 18.8 °C 09 May
Najnižji dnevni razpon temperature 4.2 °C 12 May
Padavine
Skupaj padavin v tem mesecu 145.2 mm
Največ padavin v enem dnevu 32.8 mm 12 May
Največ padavin v 1h 14.4 mm 01 May ob 11:28 PM
Največja jakost padavin 106.6 mm/hr 02 May ob 12:41 AM
Najdaljše obdobje suhih dni 3 dni do 10 May
Najdaljše obdobje deževnih dni 5 dni do 03 May
Veter
Največji sunek 53.1 km/h 07 May ob 10:49 PM
Najvišja povprečna hitrost vetra 22.5 km/h 05 May ob 8:52 PM
Najdaljša pot vetra / najbolj vetroven dan 201.1 km 06 May
Zračni tlak
Najnižji zračni tlak 1004.17 hPa 02 May ob 1:43 AM
Najvišji zračni tlak 1022.89 hPa 03 May ob 10:43 AM
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT.
Page updated 5/16/2021 1:08:00 PM powered by Cumulus v1.9.4 (1101)